สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090446

    ค่าเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีย้ายมารับราชการในท้องที่ใหม่เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ดำเนินการเช่าบ้านอยู่จริงตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ทำเรื่องเบิกตามสิทธิช่วงตุลาคม สามารถเบิกย้อนหลังมั้ยคะ หรือเบิกได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป

ถามโดย : นางสาวฐนธรณ์เทวิน ( thanathon.tewin@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 25/09/2566 เวลา 13:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522-1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 26/09/2566 เวลา 15:26 ]