สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090445

    การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2563 ข้อ 37 (4) ต้องดำเนินการขออนุมัติยกเว้นระเบียบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือไม่ เนื่องจากเช่ารถมีระยะเวลา 5 ปี

ถามโดย : ภคมนอินทร์น้อย ( nongbua.policy@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 25/09/2566 เวลา 13:17 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน รบกวนติดต่อ 02-241-9000 ต่อ 1524 หรือ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 25/09/2566 เวลา 15:20 ]