สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090443

    การรับของอุทิศ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามโครงการไทยยังยืน ของอำเภอ มีโครงการสนับสนุนแก่ชุมชน และชุมชนได้ขอเครื่องกระจายเสียง และต่อมาเกิดชำรุดบกพร่องจึงจะอุทิศให้เทศบาล รับทรัพย์สินนั้นมาดำเนินการและซ่อมแซม แล้วเทศบาลสามารถให้กลับแก่ชุมชนไว้ใช้ได้หรือไม่

ถามโดย : ธนาคารศรีสัญญา ( thanakarnvgn@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 25/09/2566 เวลา 10:59 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โทร 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 25/09/2566 เวลา 16:35 ]