สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090429

    การจัดซื้อวัสดุงาน(เก้าอี้) ใช้ในกิจกรรม อบต.

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(เก้าอี้) ใช้ในกิจกรรมของ อบต.จะต้องบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ค่ะ

ถามโดย : nuttunradaklongdee ( nutrada_khaek@hotmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 24/09/2566 เวลา 08:50 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น(กง.ผถ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 2123 หรือ 083-304-1907(ต๊อบ)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 27/09/2566 เวลา 13:40 ]