สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090426

    การจัดซื้อถังขยะอันตรายเพื่อไปตั้งจุดรับขยะอันตราย สามารถซื้อได้ไหม ใช้หมวดไหนซื้อคะ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การจะจัดซื้อถังขยะอันตรายเพื่อเก็บขยะอันตราย สามารถซื้อในหมวดค่าใช้สอย ประเภทได้มาซึ่งบริการได้ไหมคะ ต้องมีตัวโครงการหารือหนังสือสั่งการมาแนบหรือป้่าวคะ

ถามโดย : สุธาดาสกุลศรี ( sakunsree363656@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 22/09/2566 เวลา 23:52 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ 1524,1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 27/09/2566 เวลา 11:04 ]