สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090423

    การบันทึกรับรายได้ในวันที่ 30 กันยายน 2566(วันเสาร์)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลมีรายได้จากท่าเทียบเรือในวันที่ 30 กันยายน 2566 ต้องดำเนินการบันทึกรายรับอย่างไร พร้อมกับสามารถดำเนินการผ่านระบบe-lassเพื่อบันทึกรับรายได้เป็นเงินสดได้หรือไม่

ถามโดย : พิมลตะโฉ ( pimon62@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 22/09/2566 เวลา 15:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-lass) จะเปิดให้รับเงินวันที่ 30 กันยายน 2566 ค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 25/09/2566 เวลา 09:02 ]