สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090421

    การปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาผล e-bidding

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อยากทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ว่าเมื่อคณะกรรมการพิจารณาผล e-bidding ดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว บันทึกสรุปผลการพิจารณาฯ มีมติที่ประชุม กก.ต้องกัน แล้วเสนอผู้บังคับบัญชา แต่ผู้บังคับบัญชาเกษียณหนังสือกลับมาที่ กก.ให้พิจารณาตรวจสอบและยืนยันว่ารายที่พิจารณาผลนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน เอกสารครบตาม tor สามารถที่กระทำได้หรือไม่ ในเมื่อ กก.พิจารณามีมติเห็นชอบ ตามระเบียบหากไม่เห็นนชอบตามที่ กก. เสนอย่อมมีช่องทางกฎหมายปฏิบัติต่อไปใช่หรือไม่

ถามโดย : thanapongkidprasong ( tonnum6225@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 22/09/2566 เวลา 14:15 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โทร 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 25/09/2566 เวลา 16:33 ]