สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090417

    ตึก2 ห้องทะลุกัน ทะเบียนบ้านแยก ยกเว้นไภาษีไหม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตึก 2 ห้องทะลุกันทุกชั้น มีบ้านเลขที่ 2 ห้อง ทะเบียนบ้าน 2 เล่ม เจ้าของมีชื่อในทะเบียน 1 ห้อง เก็บภาษีแยกห้อง หรือสามรถยกเว้นได้ทั้ง 2 ห้องเลยคะ

ถามโดย : อลิศราตุ้มนอก ( alisara_mo@hotmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 22/09/2566 เวลา 11:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ม.41 ว.1 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ กำหนดให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท กรณีดังกล่าวจึงได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีในส่วนของที่ดินทั้งแปลงรวมกับสิ่งปลูกสร้างหลังที่เจ้าของมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่เกิน 50 ล้านบาท แต่สำหรับสิ่งปลูกสร้างอีกหลังต้องเสียภาษีตามประเภทการใช้ประโยชน์

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 22/09/2566 เวลา 16:40 ]