สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090374

    การจัดจ้างผู้รับจ้างกิจกรรมต่างๆในงานประเพณีลอยกระทง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต. จะจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยในงานมีกิจกรรมมวยไทย และรำวง โดย อบต. จะดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาและดำเนินการขายบัตรเข้าชม โดยรายได้จากการขายบัตรเข้าชมจะมอบให้กับวัดหรือสาธารณกุศลอื่นๆ จึงอยากสอบถามว่า อบต. สามารถดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างมวยไทยและวงดนตรีรำวงได้หรือไม่

ถามโดย : วีรชัยพนัสนาชี ( wirachai.ppa63@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 16:36 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 -1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 20/09/2566 เวลา 16:07 ]