สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090371

    วุฒิวิศวกรอุตสาหการ สามารถย้ายไปท้องถิ่นตำแหน่งอะไรได้

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

อยู่กรมอุตสาหกรรม ตำแหน่งวิศวกรอุตสาหการ สามาย้ายไปท้องถิ่นในตำแหน่งอะไรได้บ้างครับ

ถามโดย : นายธเนศพิพัฒพงศ์หิรัญกมล ( thanetphiphat@hotmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 15:26 ]