สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090367

    ประปาหมู่บ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ด้วยอบต.ได้รับเรื่องแจ้งจากคณะกรรมประปาหมู่บ้านให้ช่วยดำเนินการเปลี่ยนถังน้ำประปาหมู่บ้านให้เนื่องจากถังเดิมชำรุดและรั่ว และประปาหมู่บ้านไม่มีเงิน...อบต.ได้ตรวจสอบพบว่าประปาดังกล่าวจัดสร้างเมื่อปี 2539 โดยกรมทรัพยากรธรณี จึงได้ประสานไปได้รับแจ้งว่า ประปาดังกล่าวอยู่ในความดูแลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงได้ประสานไปอีก ได้รับแจ้งว่ากิจการประปาของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก่อนปีพ.ศ.2545 ได้โอนให้ท้องถิ่นตามพรบ.กระจายอำนาจฯ แล้ว....กรณีหากเราจะจัดทำให้ประปาหมู่บ้านสามารถจัดทำได้หรือไม่...อย่างไร...ขอความอนุเคราะห์แนะนำด้วยครับ

ถามโดย : ปฐมนพดลพันธ์ใจธรรม ( bmanop777@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 14:44 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เรื่องนี้เป็นภารกิจถ่ายโอนด้านกิจการประปา ขอความกรุณาติดต่อสอบถามกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น โทร. 0-2241-6931 ได้โดยตรงครับ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 15:28 ]