สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090366

    การคิดเงินเดือนพนักงานครู

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขออนุญาตสอบถาม กรณีพนักงานตำแหน่ง ครู ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ต.ค.65 - 31 พ.ค.66 ต่อมาโอนย้ายไปเป็นพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ยังหน่วยงานอื่นแล้วทำหนังสือมาขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัส) กับ อบต.เดิมที่สังกัดอยู่ โดยใช้ประกาศโบนัสฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 เป็นเหตุผลและแจ้งว่าได้ปฏิบัติงานครบ 8 เดือน อยากทราบว่า ทาง อบต.เดิม จะจ่ายโบนัสให้กับครูท่านนี้ได้หรือไม่ และจะต้องคิดคำนวณการจ่ายเงินโบนัสพนักงานครูท่านนี้แบบไหน เนื่องจากว่าประกาศใหม่จะต้องมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ซึ่ง ซึ่งตอนที่ดำรงตำแหน่งครูที่สังกัด อบต.เดิม ได้รับการเลื่อนขั้นไป 2.25 % หากต้องนำขั้นเงินเดือนของตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการมาคิดจะเท่ากับกี่เปอร์เซนต์ค่ะ

ถามโดย : ปรัชญาพรจีนาวุฒิ ( e_enooknick@hotmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 14:40 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สอบถามโทร 02-2419000 ต่อ 4226-9

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 22/09/2566 เวลา 08:05 ]