สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090360

    นักวิชาการตรวจสอบภายในช่วยราชการและปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการเงินและบัญชี

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

นักวิชาการตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. ออกคำสั่งให้ช่วยราชการกองคลัง และให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ได้หรือไม่ค่ะ

ถามโดย : นันทภัคโคตรคำหาญ ( nantapaktomtaklom@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 13:36 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สอบถามโทร 02-2419000 ต่อ 4217-8

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 21/09/2566 เวลา 17:21 ]