สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090355

    การให้ กฟภ.ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าของเทศบาลได้เกิดการระเบิดและเทศบาลได้แจ้งให้ กฟภ.ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อย กฟภ.ได้มีหนังสือใบแจ้งหนี้ค่าซ่อมแซม เทศบาลสามารถเบิกจ่ายจากรายจ่ายประเภทไหนและต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

ถามโดย : นายอะตรักษากุล ( rusakul2009@windowslive.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 11:59 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อ 02-241-9049 เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9049 ) [ วันที่ 20/09/2566 เวลา 15:21 ]