สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090352

    การรับรองการปฎิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ประธานตรวจรับพัสดุ จำเป็น "ต้องรับรองการออกปฎิบัติงานของช่างคุมงานก่อสร้างหรือไม่อย่างไร

ถามโดย : ดวงพรบุญชู ( duangporn834@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 10:31 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02 2419000 ต่อ 1524, 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 21/09/2566 เวลา 09:53 ]