สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090349

    การตั้งงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลจะจัดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ (แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป) จำนวน 1 เครื่อง ขอสอบถามว่าสามารถจัดซื้อครภัณฑ์ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมได้หรือไม่ค่ะ

ถามโดย : วัชรีร่มเขื่อน ( 5200407@dla.go.th )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 10:04 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อ 02-241-9049 เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9049 ) [ วันที่ 20/09/2566 เวลา 15:20 ]