สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090343

    สอบถามเรื่องคุณวุฒิสำหรับสอบแข่งขัน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

จบ การพัฒนาเด็กปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถลงสอบแข่งขันในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กได้หรือไม่ มีวุฒิ ป.บัณฑิต ด้วยครับ

ถามโดย : จีระชัยเจียกกระโทก ( Jerachai2530@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 09:09 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ท่านรอดูประกาศรับสมัครสอบแข่งขันค่ะ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 21/09/2566 เวลา 11:09 ]