สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090341

    การรับเงิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1.การขออนุญาตก่อสร้าง รับเงินเป็นค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร หรือค่าใบอนุญาตอื่นๆ 2.ค่าตรวจแบบแปลน รับเงินเป็นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ถามโดย : ณฐพรวรวงค์ ( 5350206@dla.go.th )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 18/09/2566 เวลา 16:43 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อ 02-241-9049 เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9049 ) [ วันที่ 20/09/2566 เวลา 15:07 ]