สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090338

    การประชุมสภาสมัยวิสามัญ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

กรณี อบต. ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญต่อนายอำเภอ แล้วกำหนดวันประชุมสมัยประชุมวิสามัญ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 9 ตุลาคม 2566 อบต.จำเป็นต้องเริ่มประชุมในวันที่ 25 กันยายน หรือไม่ หรือประชุมในช่วงที่ขอได้

ถามโดย : รังสรรค์แคนเพ็ชร ( ii_2549@hotmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 18/09/2566 เวลา 16:07 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถนัดหมายวันประชุมสภาสมัยวิสามัญได้ในห้วงเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการประชุมสภาสมัยวิสามัญนั้น

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 20/09/2566 เวลา 16:43 ]