สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090336

    อบจ. สามารถขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้กระทรวงสาธารณสุข

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

อบจ. สามารถขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้กระทรวงสาธารณสุข มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้หรือไม่ค่ะ

ถามโดย : นันทภัคโคตรคำหาญ ( nantapaktomtaklom@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 18/09/2566 เวลา 15:16 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่ได้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 09:16 ]