สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090333

    เงินประจำตำแหน่ง ระดับวิชาการสายงานวิชาชีพเฉพาะ (พยาบาล)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พยาบาลได้ทำเลื่อนระดับให้ขึ้นเป็นชำนาญการ เมื่อ มติ ก อนุมัติ นักทรัพยากรบุคคลก็เลยออกคำสั่งเลื่อนระดับพร้อมทั้งเงินประจำตำแหน่ง แต่พอถามหน่วยงานข้างเคียงที่มีตำแหน่งพยาบาลเหมือนกันเขาทำงานมาเป็นปีแล้วเขายังไม่เคยได้รับเงินประจำตำแหน่งเลย จึงขอเรียนสอบถามว่าที่ออกคำสั่งได้รับเงินประจำตำแหน่งทันที่ที่เลื่อนระดับถูกต้องหรือไม่ หรือต้องทำการประเมินเพื้่อรับเงินประจำตำแหน่งเหมือน นิติกรก่อนค่อยมีคำสั่งจ่าย

ถามโดย : ลิขสิทธิ์กฤษการ ( boll222@hotmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 18/09/2566 เวลา 14:18 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากพยาบาลวิชาชีพจะมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นระดับชำนาญการ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 18/09/2566 เวลา 16:39 ]