สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090327

    การนับหน่วยกิตในวิชาที่่เรียนที่ไม่ตรงกับสาขาที่จบ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

รบกวนสอบถามครับ ผมเรียนจบเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนง เทคโนโลยีการผลิต ตอนนี้ผมอยู่ในตำแหน่ง นวก.การศึกษา ผมมีความคิดอยากไปตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ แต่มาตฐานกำหนดตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ คือ ต้องจบ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประสาสนศาสตร์ บริหารธุกิจ อื่นๆ และ มาสะดุดตรงคอมพิวเตอร์ ในวิชาคอมพิวเตอร์นี้ ถ้าผม นับหน่วยกิต ในระดับ ป.ตรี 2 ปีหลัง ได้ 15 หน่วยกิต และระดับ อนุฯปริญญา ได้อีก 15 หน่วยกิต ผมสามารถรับรองวุฒิเป็นทางคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่ และถ้าผมเรียนไม่ถึง 15 หน่วยกิตในระดับ ป.ตรี ผมสามารถไปเรียนเพิ่มหน่วยกิตได้หรือไม่ ขอบคุณครับ

ถามโดย : วีระพงษ์วังทะพันธ์ ( weerapong.wang@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 18/09/2566 เวลา 11:22 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ในกรณีดังกล่าว เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ ขอให้ท่านดำเนินการหารือผ่านจังหวัดที่ท่านสังกัด

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 11:05 ]