สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090326

    การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขึ้นบันได

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอคำแนะนำวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได้กรณีดังต่อไปนี้ค่ะ - ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่ได้เขียนแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่าน KTB Corporate online อบต.สามารถโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบีัยยังชีพผู้สูงอายุผ่าน KTB Corporate online ได้หรือไม่ - กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยืมเงินไปจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงายุ และเจ้าหน้าที่ผู้ยืมเงินจะโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง และแนบสลิปโอนเงิน เป็นหลักฐานในการส่งใช้เงินยืมได้หรือไม่ -หรือกรมส่งเสริมฯ มีแนวทางปฏิบัติอื่นที่สะดวกกว่านี้ไหมค่ะ เพราะทาง อบต.ติดต่อผู้สูงอายุและผู้มีสิทธิรับเงิน ได้ยากค่ะ

ถามโดย : นางสาวพันภิมาอินทวงค์ ( punpimar@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 18/09/2566 เวลา 11:04 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนประสานกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต เพื่อสอบถามแนวทางที่เหมาะสมกรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าว ที่เบอร์ 02-2419000 ต่อ 4131

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 09:48 ]