สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090323

    แผงโซล่าเซลล์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

แผงโซล่าเซลล์ ที่ใช้ในระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ ชุดโคมไฟส่งสว่าง ต่อมาแผงโซล่าเซลล์ ชำรุดเสียหายตามอายุการใช้งานหรือเสียหายจากเหตุสุดวิสัย ทางหน่วยงานจะซื้อแผงโซล่าเซลล์มาเปลี่ยนเอง (หน่วยงานดำเนินการเอง) เพื่อให้ใช้งานได้เหมือนเดิม โดยเบิกจากค่าวัสุดไฟฟ้า ได้หรือไม่

ถามโดย : KRIRKT ( beeble2519@Gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 18/09/2566 เวลา 09:54 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อ 02-241-9000 ต่อ 1524 หรือ 1528 เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 หรือ 1528 ) [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 16:25 ]