ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566
 


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม - นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดี สถ. ในฐานะรองประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายอนุกูล เรือนแก้ว ผู้จัดการใหญ่สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายชำนาญ มีขำ หัวหน้าสำนักงานจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกฤตตานน สุวรรณโชติ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ตรวจการประจำภาค ผู้ตรวจการประจำเขต และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี
 


โอกาสนี้ นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วอัญเชิญผ้าพระกฐินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ อุ้มประคองไว้ตรงอก ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้ว ถวายความเคารพ และอุ้มประคองผ้าพระกฐินพระราชทานเข้าสู่พระอุโบสถ วางบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2 จากนั้น จุดธูป เทียน บูชาพระประธานประจำพระอุโบสถ กราบ 3 ครั้ง แล้วหยิบผ้าห่มพระประธานที่วางอยู่บนผ้าพระกฐินมอบให้เจ้าหน้าที่ และอัญเชิญผ้าพระกฐินมาอุ้มประคองหันหน้าไปทางพระประธานประจำพระอุโบสถ กล่าวนะโม 3 จบ แล้วหันหน้าไปทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน เสร็จแล้ววางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า ประเคนแด่พระสงฆ์รูปที่ 2 พร้อมด้วยพานเทียนพระปาติโมกข์ พระสงฆ์กระทำพิธีอุปโลกนกรรมและลงไปครองผ้า เสร็จแล้ว ประธานถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์องค์ครอง ผูัเข้าร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ ประธานถวายใบปวารณาแด่เจ้าอาวาส พระสงฆ์อนุโมทนา และถวายอดิเรก ประธานกรวดน้ำ รับพร กราบพระประธานประจำพระอุโบสถ และกราบลาพระสงฆ์ แล้วมอบเงินให้แก่สถานศึกษา และเดินไปที่โต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพ เป็นอันเสร็จพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมียอดเงินพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,466,904 บาท
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 78