ยินดีต้อนรับสู่มุมแห่งการบริหารทรัพยากรบุคคล : Welcome to HR Corner
   
ผู้บริหาร
ค่านิยม สถ. "ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คำปรึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง"


นางสาวอโรชา นันทมนตรี
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

รวมลิ้งน่าสนใจ