คู่มือและเอกสารโครงการ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกับ อปท.)

 

 

หลักสูตรแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพด้วยกีฬาท้องถิ่นพื้นบ้าน

 

 

รายงานการประเมินผล ฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

ชุดความรู้กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพด้วยกีฬาท้องถิ่นพื้นบ้าน