Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ตาก

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 43,720
ตั้งแต่วันที่ 22/05/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก  เว็บไซด์ สถ.จ.

ที่ตั้ง

 
ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000

หมายเลขโทรศัพท์

  0-5551-1141 ,0-5551-3984
หนังสือราชการ
ด่วนที่สุด แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 มกราคม 2562 [เอกสาร1]
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนถ่ายโอนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดตาก 17 มกราคม 2562 [เอกสาร1]
ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2 16 มกราคม 2562 [เอกสาร1]
การประชาสัมพันธ์มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และทุนมนุษย์ "ช้อปหนังสือช่วยชาติ" 16 มกราคม 2562 [เอกสาร1]
ด่วนที่สุด กำหนดการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 มกราคม 2562 [เอกสาร1]
กระดานข่าว
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/86
รับโอน(ย้าย)ช่างไฟฟ้า 26 มิถุนายน 2555 0/41
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 13 มิถุนายน 2555 0/25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ เรื่องสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงคลองรางรินส่งน้ำ (ข้างบ้านยายเกตุ) (ครั้งที่ 2) หมู่ที่ 7 บ้านปากห้วยกลาง 29 พฤษภาคม 2555 0/16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ องสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นของศูนย์เด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ (ครั้งที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านเด่น 29 พฤษภาคม 2555 0/14