สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

   
   
 
 
username
Password
 
 
กระดานข่าว
หนังสือราชการ
ข้อมูล อปท.ในสังกัด
ข่าวสารและกิจกรรม
 
  จำนวนผู้เข้าชม 41,117
  ตั้งแต่วันที่ 22/05/2550

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตาก
 

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
  หมายเลขโทรศํพท์

0-5551-1141 ,0-5551-3984

 
หนังสือราชการ
 
ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่อง ประมูลค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ จำหน่ายสินค้าในงานลอยกระทงสาย ฯ ปี 2557 8 ตุลาคม 2557 [เอกสาร1]
 
เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558 7 ตุลาคม 2557 [เอกสาร1]
 
การชำระค่าไฟฟ้าส่วนที่เกินสิทธิของเทศบาลและ อบต. 22 กันยายน 2557 [เอกสาร1]
 
หารือเกี่ยวกับการบังคับใช้ข้อบัญญัติ อบต. 18 สิงหาคม 2557 [เอกสาร1]
 
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 58 18 สิงหาคม 2557 [เอกสาร1]
 
ข่าว สถจ.
 
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่จะเรา 21 ธันวาคม 2553
 
ด่วนที่สุด สั่งจองบันทึกท้องถิ่นประจำปี 2554 ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2554 6 ตุลาคม 2553 [เอกสาร2]
 
ปรับปรุงข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 (รายละเอียดแนบท้ายนี้) 6 ตุลาคม 2553 [เอกสาร2]
 
ด่วนที่สุด การประชุมผู้บริหาร ปลัอ อปท. ในวันที่ 30 ก.ย.53 มีการจัดเลี้ยงอาหารก่อนเข้าประชุม 12.00 น 29 กันยายน 2553
 
ขอประชาสัมพันธ์แนะนำตารางบิน บริษัท โซล่าร์แอร์ทิคเก็ต จำกัด 29 กรกฎาคม 2553 [เอกสาร2]
 
ข่าว อปท.
 
แจ้งกำหนดการงานมหกรรม "รวมพลังองค์การบริหารส่วนตำบลอุทิศตนปิดทองหลังพระ" 15 กุมภาพันธ์ 2553 [เอกสาร2]
 
ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการและการจัดแสดงนิทรรศการเทศบาลปิดทองหลังพระ ของสมาคมสันนิบาตเทศบาล 15 กุมภาพันธ์ 2553 [เอกสาร2]
 
อบต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เปิดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ผช.พนง.สาธารสุขชุมชน 1 ตำแหน่ง 3 กุมภาพันธ์ 2553 [เอกสาร2]
 
อบต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดรับสมัครพนง.จ้างตามภารกิจ 1 ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 กุมภาพันธ์ 2553 [เอกสาร2]
 
อบต.วังหมัน อ.สามงาม จ.ตาก เปิดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยจพง.สาธารณสุข 1 ตำแหน่ง 3 กุมภาพันธ์ 2553 [เอกสาร2]
 
กระดานข่าว
 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/75
 
รับโอน(ย้าย)ช่างไฟฟ้า 26 มิถุนายน 2555 0/41
 
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 13 มิถุนายน 2555 0/23
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ เรื่องสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงคลองรางรินส่งน้ำ (ข้างบ้านยายเกตุ) (ครั้งที่ 2) หมู่ที่ 7 บ้านปากห้วยกลาง 29 พฤษภาคม 2555 0/15
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ องสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นของศูนย์เด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ (ครั้งที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านเด่น 29 พฤษภาคม 2555 0/13
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 


© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8