Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ตาก

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 31,648
ตั้งแต่วันที่ 22/05/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตาก     เว็บไซด์ สถ.จ.

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000

หมายเลขโทรศัพท์

0-5551-5246,0-5551-1141
หนังสือราชการ
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลแผน ฯ 24 เมษายน 2557

[เอกสาร1]

สารวันเทศบาล ประจำปี 2557 23 เมษายน 2557

[เอกสาร1]

การโอนจัดสรรงบประมาณปี 2557 เงินอุดหนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งวดที่ 4 20 เมษายน 2557

[เอกสาร1]

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากการเดินทางไปทัศนศึกษาด้วยรถโดยสารสาธารณะ 8 เมษายน 2557

[เอกสาร1]

การายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2557 8 เมษายน 2557

[เอกสาร1]

กระดานข่าว
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556

0/20

รับโอน(ย้าย)ช่างไฟฟ้า 26 มิถุนายน 2555

0/29

อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 13 มิถุนายน 2555

0/13

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ เรื่องสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงคลองรางรินส่งน้ำ (ข้างบ้านยายเกตุ) (ครั้งที่ 2) หมู่ที่ 7 บ้านปากห้วยกลาง 29 พฤษภาคม 2555

0/10

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ องสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นของศูนย์เด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ (ครั้งที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านเด่น 29 พฤษภาคม 2555

0/3