สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
   
   
   
  username
 
  password
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม  92,979
  ตั้งแต่วันที่  05/04/2550

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สุรินทร์

 

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
ถนนหลักเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ 32000

หมายเลขโทรศํพท์

044-713718-9 , 044-518957

 

 

 
ประกาศ อบต.ตาอ็อง 8 กรกฎาคม 2557 [เอกสาร1]
ที่ สร (บค) 0017.5/ว2538 เรื่อง กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 30 มิถุนายน 2557 [เอกสาร1]
ที่ มท 0802.4/ว1010 เรื่อง ก.พ. ได้จดทำเอกสาร "กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2555" 30 มิถุนายน 2557 [เอกสาร1]
ที่ มท 0802.2/ว1001 เรื่องพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์อันมีเกียติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ปี 2556 30 มิถุนายน 2557 [เอกสาร1]
ที่ สร 0023.2/ว2744 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ ก.ท.จ)เกี่ยวกับการบริหารงาน 30 มิถุนายน 2557 [เอกสาร1]
 
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดประชุมผู้บริหารท้องถิ่นประจำเดือน พฤษภาคม 2558 จังหวัดสุรินทร์ 5 มิถุนายน 2558 [เอกสาร1]
ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าตูม จัดงาน 27 มิถุนายน 2557 [เอกสาร1]
จังหวัดสุรินทร์จัดงานเสริมสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ เพื่่อการปรองดอง 6 มิถุนายน 2557 [เอกสาร1]
ประชุมชี้แจงข้อราชการจังหวัดสุรินทร์ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 5 มิถุนายน 2557 [เอกสาร1]
ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมบันทึกเทปรายการร่วมมือ สร้างเมือง สทท.11 11 กุมภาพันธ์ 2557 [เอกสาร1]
 
ประกาศสอบราคา อบต.ดม (เรื่องการสอบราคาจ้างเหมาคอนกรีตเสริมเหล็ก)2โครงการ 17 มิถุนายน 2557
ประกาศสอบราคาซื้อขาย อบต.น้ำเขียว(เรื่องจัดซื้ออาหารเสริม นม) 17 มิถุนายน 2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ เรื่องสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ 16 มิถุนายน 2557 [เอกสาร1]
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 10 มิถุนายน 2557 [เอกสาร2]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 3 14 พฤษภาคม 2557 [เอกสาร2]
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกังแอน 29 ตุลาคม 2557 0/155
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกังแอน 29 ตุลาคม 2557 0/39
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด 14 ตุลาคม 2557 0/55
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง 13 ตุลาคม 2557 0/69
เทศบาลตำบลศาลาลาย จ.เพชรบูรณ์ รับโอนย้าย จพง.พัสดุ และ นักวิชาการเงิน 14 มิถุนายน 2557 0/140

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8