Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ระยอง

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 54,780
ตั้งแต่วันที่ 05/08/2554
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ระยอง     เว็บไซด์ สถ.จ.

ที่ตั้ง

ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

หมายเลขโทรศัพท์

038-694191-3
หนังสือราชการ
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 4 พฤษภาคม 2559

[เอกสาร1]

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ ปี 59 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา 4 พฤษภาคม 2559

[เอกสาร1]

การนำส่งเงินเป็นรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม 2559 3 พฤษภาคม 2559

[เอกสาร1]

กำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น(สถ-อปท)(LPA) ประจำปี2559 3 พฤษภาคม 2559

[เอกสาร1]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิมธิเข้าร่วมสัมนาทางวิชาการเกี่ยวกับมาตราการการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง 3 พฤษภาคม 2559

[เอกสาร1]

กระดานข่าว
จพง.จัดเก็บรายได้ 4 สิงหาคม 2557

0/29

นักวิชาการศึกษา 12 ธันวาคม 2556

0/52

ฝากประชาสัมพันธ์การแข่งขันหมากรุกไทย 14 พฤศจิกายน 2556

0/12

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556

0/73

ทต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง รับนิติกรแทนคนเก่าครับ 4 ตุลาคม 2556

0/66