Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ระยอง

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 43,149
ตั้งแต่วันที่ 05/08/2554
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ระยอง     เว็บไซด์ สถ.จ.

ที่ตั้ง

ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

หมายเลขโทรศัพท์

038-694191-3
หนังสือราชการ
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2559 วันอังคาร ที่ 17 พฤศภาคม 2559 26 เมษายน 2559

[เอกสาร1]

ขอความร่วมมือใช้สายการบินสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ 26 เมษายน 2559

[เอกสาร1]

แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน 26 เมษายน 2559

[เอกสาร1]

การเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 22 เมษายน 2559

[เอกสาร1]

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 22 เมษายน 2559

[เอกสาร1]

กระดานข่าว
จพง.จัดเก็บรายได้ 4 สิงหาคม 2557

0/26

นักวิชาการศึกษา 12 ธันวาคม 2556

0/52

ฝากประชาสัมพันธ์การแข่งขันหมากรุกไทย 14 พฤศจิกายน 2556

0/12

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556

0/72

ทต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง รับนิติกรแทนคนเก่าครับ 4 ตุลาคม 2556

0/65