การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
postit
การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
postit

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

พังงา

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 48,243
ตั้งแต่วันที่ 06/07/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พังงา     เว็บไซด์ สถ.จ.

ที่ตั้ง

642 ถนนเพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

หมายเลขโทรศัพท์

0-7641-4148
หนังสือราชการ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 30 กันยายน 2558

[เอกสาร1]

การปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง 6 ตุลาคม 2558

[เอกสาร1]

รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้ อบต.เทศบาล อบตเมืองพัทยา ประจำเดือน สิงหาคม 2558 6 ตุลาคม 2558

[เอกสาร1]

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 2 ตุลาคม 2558

[เอกสาร1]

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินการตรวจสอบเงิน 2 ตุลาคม 2558

[เอกสาร1]

กระดานข่าว
(หาคนแทน) จนท.วิเคราะห์ฯ อบต.เหล่ 17 กันยายน 2558

0/11

รับโอนย้ายนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 24 กรกฎาคม 2558

0/22

รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 13 กรกฎาคม 2558

0/11

รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 10 มิถุนายน 2558

0/18

รัับโอนย้าย นักวิชาการเงินและบัญชี ด่วน ๆ จ.สตูล 25 กรกฎาคม 2557

0/18