Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

พังงา

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 30,876
ตั้งแต่วันที่ 06/07/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พังงา     เว็บไซด์ สถ.จ.

ที่ตั้ง

642 ถนนเพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

หมายเลขโทรศัพท์

0-7641-4148
หนังสือราชการ
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของ อปท.ในการจัดทำแผนครองพัมนาเด็กและสตรี 14 มีนาคม 2555

[เอกสาร1] [เอกสาร2]

มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปี งปม. 57 26 มีนาคม 2557

[เอกสาร1]

แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 26/3/57 26 มีนาคม 2557

[เอกสาร1]

การสำรวจเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรจาก กรม. สถ. 26 มีนาคม 2557

[เอกสาร1]

เร่งรัดการดำเนินการเข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LASS) 19 มีนาคม 2557

[เอกสาร1]

กระดานข่าว
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556

0/32

รับโอน 17 กันยายน 2556

0/22

ทต.บางนายสี รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง จพง.ธุรการ 11 มิถุนายน 2556

0/34

รับโอน นักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 3 มิถุนายน 2556

0/33

รับโอน(ย้าย)ช่างไฟฟ้า 26 มิถุนายน 2555

0/38