Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

พังงา

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 33,463
ตั้งแต่วันที่ 06/07/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พังงา     เว็บไซด์ สถ.จ.

ที่ตั้ง

642 ถนนเพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

หมายเลขโทรศัพท์

0-7641-4148
หนังสือราชการ
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 9 กันยายน 2557

[เอกสาร1]

การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.งวดที่ ๓ 9 กันยายน 2557

[เอกสาร1]

โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของ อปท.ในการจัดทำแผนครองพัมนาเด็กและสตรี 14 มีนาคม 2555

[เอกสาร1] [เอกสาร2]

แบบฟอร์มสำหรับการติดตามและกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. 17 กันยายน 2557

[เอกสาร1]

แบบฟอร์มสำหรับการติดตามและกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. 17 กันยายน 2557

[เอกสาร1] [เอกสาร2]

กระดานข่าว
รัับโอนย้าย นักวิชาการเงินและบัญชี ด่วน ๆ จ.สตูล 25 กรกฎาคม 2557

0/3

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556

0/38

รับโอน 17 กันยายน 2556

0/25

ทต.บางนายสี รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง จพง.ธุรการ 11 มิถุนายน 2556

0/40

รับโอน นักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 3 มิถุนายน 2556

0/37