การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
postit
การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
postit

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

พังงา

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 46,343
ตั้งแต่วันที่ 06/07/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พังงา     เว็บไซด์ สถ.จ.

ที่ตั้ง

642 ถนนเพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

หมายเลขโทรศัพท์

0-7641-4148
หนังสือราชการ
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งไห้แก่เทศบาล อบต.และเมืองพัทยาตุลา2557-เมษา2558 24 สิงหาคม 2558

[เอกสาร1]

รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งไห้แก่เทศบาล 24 สิงหาคม 2558

[เอกสาร1]

แนวทางการดำเนินงานและการปรับปรุงปฎิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558 21 สิงหาคม 2558

[เอกสาร1]

ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการบำนาญ2559 19 สิงหาคม 2558

[เอกสาร1]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 14 สิงหาคม 2558

[เอกสาร1]

กระดานข่าว
รับโอนย้ายนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 24 กรกฎาคม 2558

0/12

รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 13 กรกฎาคม 2558

0/7

รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 10 มิถุนายน 2558

0/16

รัับโอนย้าย นักวิชาการเงินและบัญชี ด่วน ๆ จ.สตูล 25 กรกฎาคม 2557

0/15

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556

0/47