Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

พังงา

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 58,723
ตั้งแต่วันที่ 06/07/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พังงา     เว็บไซด์ สถ.จ.

ที่ตั้ง

642 ถนนเพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

หมายเลขโทรศัพท์

0-7648-1433-5
หนังสือราชการ
แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ 4 สิงหาคม 2559

[เอกสาร1]

การติดตามเร่งรัดการปฎิบัติงานตามโครงการระบบสาระสนเทศ e-Plan ปี 2559 3 สิงหาคม 2559

[เอกสาร1]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างฯ 15 กรกฎาคม 2559

[เอกสาร1]

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง 12 กรกฎาคม 2559

[เอกสาร1]

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งปม. 7 กรกฎาคม 2559

[เอกสาร1] [เอกสาร2]

กระดานข่าว
อบต.กะไหล รับโอนย้ายจนท. 7 กรกฎาคม 2559

0/22

อบต.เกาะปันหยี รับโอน(ย้าย) 1 เมษายน 2559

0/50

รับโอนย้าย จนท.วิเคราะห์ (ตรัง) 13 พฤศจิกายน 2558

0/30

อบต.ท่าโรงช้าง จ.สฎ รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน(ด่วน) 2 พฤศจิกายน 2558

0/9

(หาคนแทน) จนท.วิเคราะห์ฯ อบต.เหล่ 17 กันยายน 2558

0/55