การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
postit
การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
postit

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

พังงา

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 44,852
ตั้งแต่วันที่ 06/07/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พังงา     เว็บไซด์ สถ.จ.

ที่ตั้ง

642 ถนนเพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

หมายเลขโทรศัพท์

0-7641-4148
หนังสือราชการ
การปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุฯ กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 29 กรกฎาคม 2558

[เอกสาร1]

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ในส่วนของ อปท. 23 กรกฎาคม 2558

[เอกสาร1]

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารเสริม อาหารกลางวัน การจัดการศึกษา 22 กรกฎาคม 2558

[เอกสาร1]

ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนของ สนง.ท้องถิ่น จ.พังงา 22 กรกฎาคม 2558

[เอกสาร1]

แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ 16 กรกฎาคม 2558

[เอกสาร1]

กระดานข่าว
รับโอนย้ายนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 24 กรกฎาคม 2558

0/3

รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 13 กรกฎาคม 2558

0/4

รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 10 มิถุนายน 2558

0/14

รัับโอนย้าย นักวิชาการเงินและบัญชี ด่วน ๆ จ.สตูล 25 กรกฎาคม 2557

0/14

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556

0/44