การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
postit
การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
postit

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

พังงา

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 41,565
ตั้งแต่วันที่ 06/07/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พังงา     เว็บไซด์ สถ.จ.

ที่ตั้ง

642 ถนนเพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

หมายเลขโทรศัพท์

0-7641-4148
หนังสือราชการ
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 21 พฤศจิกายน 2557

[เอกสาร1]

การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 พฤศจิกายน 2557

[เอกสาร1]

สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน 10 พฤศจิกายน 2557

[เอกสาร1]

แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 2557 24 ตุลาคม 2557

[เอกสาร1]

แบบมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ 1 ,2 24 ตุลาคม 2557

[เอกสาร1] [เอกสาร2]

กระดานข่าว
รัับโอนย้าย นักวิชาการเงินและบัญชี ด่วน ๆ จ.สตูล 25 กรกฎาคม 2557

0/12

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556

0/43

รับโอน 17 กันยายน 2556

0/28

ทต.บางนายสี รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง จพง.ธุรการ 11 มิถุนายน 2556

0/46

รับโอน นักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 3 มิถุนายน 2556

0/40