Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

พังงา

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 63,146
ตั้งแต่วันที่ 06/07/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พังงา     เว็บไซด์ สถ.จ.

ที่ตั้ง

642 ถนนเพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

หมายเลขโทรศัพท์

0-7648-1433-5
หนังสือราชการ
ประกาศราชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ผู้ชนะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ 22 ธันวาคม 2559

[เอกสาร1]

ประกาศราชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ผู้ชนะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ 22 ธันวาคม 2559

[เอกสาร1]

ขอส่งโครงการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 19 ธันวาคม 2559

[เอกสาร1]

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ 9 ธันวาคม 2559

[เอกสาร1] [เอกสาร2]

ประกาศราคากลางสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ 9 ธันวาคม 2559

[เอกสาร1]

กระดานข่าว
หาคมแทน 19 มกราคม 2560

0/0

อบต.กะไหล รับโอนย้ายจนท. 7 กรกฎาคม 2559

0/52

อบต.เกาะปันหยี รับโอน(ย้าย) 1 เมษายน 2559

0/65

รับโอนย้าย จนท.วิเคราะห์ (ตรัง) 13 พฤศจิกายน 2558

0/35

อบต.ท่าโรงช้าง จ.สฎ รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน(ด่วน) 2 พฤศจิกายน 2558

0/11