การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
postit
การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
postit

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

พังงา

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 43,508
ตั้งแต่วันที่ 06/07/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พังงา     เว็บไซด์ สถ.จ.

ที่ตั้ง

642 ถนนเพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

หมายเลขโทรศัพท์

0-7641-4148
หนังสือราชการ
แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ วันที่ 22/6/58 24 มิถุนายน 2558

[เอกสาร1]

การโอนจัดสรร งปม.ฯ ปี 58 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ มิ.ย. 58 18 มิถุนายน 2558

[เอกสาร1]

แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ 3 มิถุนายน 2558

[เอกสาร1]

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิก 29 พฤษภาคม 2558

[เอกสาร1]

ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฎิบัติตาม พรบ.กฎหมายเพ่งพานิชณ์ ฉบับที่ 20 2557 29 พฤษภาคม 2558

[เอกสาร1]

กระดานข่าว
รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 10 มิถุนายน 2558

0/8

รัับโอนย้าย นักวิชาการเงินและบัญชี ด่วน ๆ จ.สตูล 25 กรกฎาคม 2557

0/12

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556

0/44

รับโอน 17 กันยายน 2556

0/28

ทต.บางนายสี รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง จพง.ธุรการ 11 มิถุนายน 2556

0/46