Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

พังงา

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 52,868
ตั้งแต่วันที่ 06/07/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พังงา     เว็บไซด์ สถ.จ.

ที่ตั้ง

642 ถนนเพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

หมายเลขโทรศัพท์

0-7641-4148
หนังสือราชการ
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่องการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถจ. พังงาฯ ครั้งที่ 2 3 ธันวาคม 2558

[เอกสาร1] [เอกสาร2]

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.256 23 พฤศจิกายน 2558

[เอกสาร1]

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 30 กันยายน 2558

[เอกสาร1]

การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่2 ก.พ 2559 10 กุมภาพันธ์ 2559

[เอกสาร1]

การตรวจสอบการดำเนินงานเรื่อง การจัดทำและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ 8 กุมภาพันธ์ 2559

[เอกสาร1]

กระดานข่าว
รับโอนย้าย จนท.วิเคราะห์ (ตรัง) 13 พฤศจิกายน 2558

0/11

อบต.ท่าโรงช้าง จ.สฎ รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน(ด่วน) 2 พฤศจิกายน 2558

0/3

(หาคนแทน) จนท.วิเคราะห์ฯ อบต.เหล่ 17 กันยายน 2558

0/38

รับโอนย้ายนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 24 กรกฎาคม 2558

0/30

รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 13 กรกฎาคม 2558

0/15