สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
   
   
   
  username
 
  password
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม  30,345
  ตั้งแต่วันที่  30/05/2550

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พิษณุโลก

 

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (ชั้น 6) ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

หมายเลขโทรศํพท์

0-5523-2490

 

 

 
เรื่อง การประเมินมาตรฐานการปฎิบัติราชการของ อปท. 19 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2556 13 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
การรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลและพัฒนาท้องถิ่น 13 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. ประจำปีงปม. พ.ศ.2556 13 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
สำรวจข้อมูลการเข้าถึงบริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตในอปท. (ที่ พล 0023.1/ว103 ลว) 13 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
 
 
โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 มีนาคม 2556 [เอกสาร2]
 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/16
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 13 มิถุนายน 2555 0/21
รับโอน(ย้าย) จนท.ป้องกันฯด่วน 5 มีนาคม 2555 0/74
ม.บูรพา ขอเชิญ อปท. เข้ารับการอบรม ด่วน !! 19 มกราคม 2555 0/48
อบต.วังเย็น จ.กาญจนบุรี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 8 มกราคม 2555 0/27

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8