Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

พิษณุโลก

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 29,460
ตั้งแต่วันที่ 30/05/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก  เว็บไซด์ สถ.จ.

ที่ตั้ง

 
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (ชั้น 6) ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

หมายเลขโทรศัพท์

  0-5523-2490
หนังสือราชการ
เรื่อง การประเมินมาตรฐานการปฎิบัติราชการของ อปท. 19 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2556 13 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
การรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลและพัฒนาท้องถิ่น 13 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. ประจำปีงปม. พ.ศ.2556 13 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
สำรวจข้อมูลการเข้าถึงบริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตในอปท. (ที่ พล 0023.1/ว103 ลว) 13 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
กระดานข่าว
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/8
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 13 มิถุนายน 2555 0/19
รับโอน(ย้าย) จนท.ป้องกันฯด่วน 5 มีนาคม 2555 0/72
ม.บูรพา ขอเชิญ อปท. เข้ารับการอบรม ด่วน !! 19 มกราคม 2555 0/48
อบต.วังเย็น จ.กาญจนบุรี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 8 มกราคม 2555 0/26