Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

นครนายก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นครนายก

ที่ตั้ง

จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออก มีระยะทางจากจากกรุงเทพมหานครตามถนนทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ถึงจังหวัดนครนายก ระยะทาง 105 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตร.กม. หรือ ประมาณ 1,326,250 ไร่

หมายเลขโทรศัพท์

037313673
หนังสือราชการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง และตำแหน่งนักบริหารงานช่าง 4 มิถุนายน 2550
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกกรณีพิเศษฯ 4 มิถุนายน 2550
กระดานข่าว
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/49
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 13 มิถุนายน 2555 0/59
รับโอนย้าย นวช.พัสดุ/นวช.จัดเก็บ/จพง.พัสดุ /จพง.จัดเก็บเทศบาลเมืองปทุมธานี 20 มกราคม 2555 0/78
ม.บูรพา ขอเชิญ อปท. เข้ารับการฝึกอบรม ด่วน !! 18 มกราคม 2555 0/49
รับโอนย้าย จพง.พัสดุ,นิติกร อำเภอเมืองลพบุรี 9 มกราคม 2555 0/76