การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
postit
การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
postit

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

นครสวรรค์

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 29,409
ตั้งแต่วันที่ 28/05/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นครสวรรค์     เว็บไซด์ สถ.จ.

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังใหม่)
ชั้น 5 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

หมายเลขโทรศัพท์

056-803607
หนังสือราชการ
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน 1 กุมภาพันธ์ 2556

[เอกสาร1]

ขอเชิญประชุม 1 กุมภาพันธ์ 2556

[เอกสาร1]

กำหนดการตรวจประเมินตัวชี้วัดการกำหนดตำแหน่งปลัด อบต.กรณีพิเศษ 1 กุมภาพันธ์ 2556

[เอกสาร1]

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบ 1 กุมภาพันธ์ 2556

[เอกสาร1]

โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษทั้งระบบ 22 กุมภาพันธ์ 2556

[เอกสาร1]

กระดานข่าว
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556

0/12

อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 13 มิถุนายน 2555

0/12

รับโอน(ย้าย) จนท.ป้องกันฯด่วน 5 มีนาคม 2555

0/52

อบต.วังเย็น จ.กาญจนบุรี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 8 มกราคม 2555

0/32

เทศบาลตำบลทากาศเหนือ รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น 7 ธันวาคม 2554

0/69