Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

นครสวรรค์

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 31,021
ตั้งแต่วันที่ 28/05/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นครสวรรค์     เว็บไซด์ สถ.จ.

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังใหม่)
ชั้น 5 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

หมายเลขโทรศัพท์

056-803607
หนังสือราชการ
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน 1 กุมภาพันธ์ 2556

[เอกสาร1]

ขอเชิญประชุม 1 กุมภาพันธ์ 2556

[เอกสาร1]

กำหนดการตรวจประเมินตัวชี้วัดการกำหนดตำแหน่งปลัด อบต.กรณีพิเศษ 1 กุมภาพันธ์ 2556

[เอกสาร1]

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบ 1 กุมภาพันธ์ 2556

[เอกสาร1]

โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษทั้งระบบ 22 กุมภาพันธ์ 2556

[เอกสาร1]

กระดานข่าว
มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนที่ไหนในเขตอำเภอตาคลีหรืออำเภอตากฟ้าว่างบ้าง 3 สิงหาคม 2558

0/0

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556

0/13

อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 13 มิถุนายน 2555

0/12

รับโอน(ย้าย) จนท.ป้องกันฯด่วน 5 มีนาคม 2555

0/52

อบต.วังเย็น จ.กาญจนบุรี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 8 มกราคม 2555

0/34