สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังใหม่)
ชั้น 5 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
 
 

หมายเลขโทรศัพท์

056-803607

 

 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน 1 กุมภาพันธ์ 2556 [เอกสาร1]
ขอเชิญประชุม 1 กุมภาพันธ์ 2556 [เอกสาร1]
กำหนดการตรวจประเมินตัวชี้วัดการกำหนดตำแหน่งปลัด อบต.กรณีพิเศษ 1 กุมภาพันธ์ 2556 [เอกสาร1]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบ 1 กุมภาพันธ์ 2556 [เอกสาร1]
โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษทั้งระบบ 22 กุมภาพันธ์ 2556 [เอกสาร1]

 
สถจ.นครสวรรค์ออกหน่วยให้บริการเยี่ยมเยียนประชาชนและบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดนครสวรรค์ 2 เมษายน 2557 [เอกสาร1]
สถจ.นครสวรรค์จัดอบรมการบันทึกบัญชี งบประมาณ และพัสดุ ของ อปท. ประจำปี 2557 2 เมษายน 2557 [เอกสาร1]
สถจ.นครสวรรค์ ร่วมประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม 2557 2 เมษายน 2557 [เอกสาร1]
สถจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 2 เมษายน 2557 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
กิจกรรมประกวด "เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2556 12 กรกฎาคม 2556 [เอกสาร2]
 
ประกาศรับสมัครคนพิการ 21 กุมภาพันธ์ 2556 [เอกสาร2]
97 ปี มังกรแดนสวรรค์ สานตำนานตรุษจีนปากน้ำโพ เริ่ม ต้นกุมภาพันธ์ 2556 12 กุมภาพันธ์ 2556 [เอกสาร2]
 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/4
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 13 มิถุนายน 2555 0/11
รับโอน(ย้าย) จนท.ป้องกันฯด่วน 5 มีนาคม 2555 0/47
อบต.วังเย็น จ.กาญจนบุรี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 8 มกราคม 2555 0/31
เทศบาลตำบลทากาศเหนือ รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น 7 ธันวาคม 2554 0/64
username
password
 
กระดานข่าว
หนังสือราชการ
ข้อมูล อปท. ในสังกัด
ข่าวสารและกิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม 26,889
ตั้งแต่วันที่ 28/05/2550

 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8