Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

นครปฐม

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
 
Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 41,848
ตั้งแต่วันที่ 01/06/2550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ที่ตั้ง
 
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ถนนศูนราชการ ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 7300
หมายเลขโทรศัพท์
  0-3434-0027 , 047 , 077
หนังสือราชการ
  การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 1 กุมภาพันธ์ 2559 [เอกสาร1]
  การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 1 กุมภาพันธ์ 2559 [เอกสาร1]
  แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการจัดระเบียบการค้าในพื้นที่สาธารณะปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1 กุมภาพันธ์ 2559 [เอกสาร1]
  แจ้งให้ อปท. ส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมโครงการครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 [เอกสาร1]
  แจ้งการโอนเงินรายได้ ประจำเดือน ธันวาคม 2558ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 กุมภาพันธ์ 2559 [เอกสาร1]
   
 
กระดานข่าว
  หาคนแทน 16 สิงหาคม 2557 0/53
  นักวิชาการศึกษา 16 สิงหาคม 2557 1/38
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/95
  อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 13 มิถุนายน 2555 0/86
  ม.บูรพา ขอเชิญ อปท. เข้ารับการฝึกอบรม ด่วน !!! 18 มกราคม 2555 0/82
   
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงาน จ.ส.ท. กระทรวงมหาดไทย