การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
postit
การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
postit

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

นครปฐม

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
 
Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 38,396
ตั้งแต่วันที่ 01/06/2550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ที่ตั้ง
 
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ถนนศูนราชการ ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 7300
หมายเลขโทรศัพท์
  0-3434-0027 , 047 , 077
หนังสือราชการ
  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 การถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 28 มกราคม 2558 [เอกสาร1]
  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2558 (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 2 28 มกราคม 2558 [เอกสาร1]
  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2558 (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่ 2 28 มกราคม 2558 [เอกสาร1]
  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค่ารักษาพยาบาล) ผ่านทางระบบ GFMIS 28 มกราคม 2558 [เอกสาร1]
  การจัดการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ 28 มกราคม 2558 [เอกสาร1]
   
 
กระดานข่าว
  หาคนแทน 16 สิงหาคม 2557 0/26
  นักวิชาการศึกษา 16 สิงหาคม 2557 1/18
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/76
  อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 13 มิถุนายน 2555 0/80
  ม.บูรพา ขอเชิญ อปท. เข้ารับการฝึกอบรม ด่วน !!! 18 มกราคม 2555 0/71
   
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงาน จ.ส.ท. กระทรวงมหาดไทย