Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

นครปฐม

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
 
Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 34,808
ตั้งแต่วันที่ 01/06/2550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ที่ตั้ง
 
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ถนนศูนราชการ ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 7300
หมายเลขโทรศัพท์
  0-3434-0027 , 047 , 077
หนังสือราชการ
  แนวทางปฎิบัติในการสนับสนุนและกำกับดูแลระบบ (e-LAAS) 26 มีนาคม 2557 [เอกสาร1]
  การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 26 มีนาคม 2557 [เอกสาร1]
  หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรืกพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 26 มีนาคม 2557 [เอกสาร1]
  การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นราชการครู 26 มีนาคม 2557 [เอกสาร1]
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี 24 กุมภาพันธ์ 2557 [เอกสาร1]
   
 
กระดานข่าว
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/35
  อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 13 มิถุนายน 2555 0/68
  ม.บูรพา ขอเชิญ อปท. เข้ารับการฝึกอบรม ด่วน !!! 18 มกราคม 2555 0/56
  อบต.วังเย็น รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 8 มกราคม 2555 0/322
  เทศบาลตำบลทากาศเหนือ รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น 7 ธันวาคม 2554 0/146
   
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงาน จ.ส.ท. กระทรวงมหาดไทย