สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
   
   
   
  username
 
  password
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม  48,309
  ตั้งแต่วันที่  01/06/2550

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นครปฐม

 

 

ที่ตั้ง

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 3
ถนนศูนย์ราชการ ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000

หมายเลขโทรศํพท์

0-3434-0027 , 047

 

 

 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 2 13 มกราคม 2560 [เอกสาร1]
การายงานผลการจัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 มกราคม 2560 [เอกสาร1]
7 ขั้นตอนสู่ GECC ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 มกราคม 2560 [เอกสาร1]
ขอความร่วมมือในการนำเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2561 13 มกราคม 2560 [เอกสาร1]
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ 13 มกราคม 2560 [เอกสาร1]
 
 
สนง.สถจ.นครปฐม ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558
สถจ.นครปฐม ประชุมผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2558 9 กุมภาพันธ์ 2558 [เอกสาร1]
**ด่วนที่สุด**โครงการสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน โครงการปี 2552-2554 3 กรกฎาคม 2552
เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ 28 กรกฎาคม 2551 [เอกสาร2]
 
การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2553 1 เมษายน 2553 [เอกสาร2]
 
หาคนแทน 16 สิงหาคม 2557 0/86
นักวิชาการศึกษา 16 สิงหาคม 2557 1/64
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/116
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 13 มิถุนายน 2555 0/98
ม.บูรพา ขอเชิญ อปท. เข้ารับการฝึกอบรม ด่วน !!! 18 มกราคม 2555 0/101

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8