สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

   
   
 
 
username
Password
 
 
กระดานข่าว
หนังสือราชการ
ข้อมูล อปท.ในสังกัด
ข่าวสารและกิจกรรม
 
  จำนวนผู้เข้าชม 42,661
  ตั้งแต่วันที่ 01/06/2550

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นครปฐม
 

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ถนนศูนย์ราชการ ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000
  หมายเลขโทรศํพท์

0-3434-0027 , 047

 
หนังสือราชการ
 
สนง.ที่ดิน แจ้งการโอนเงินรายได้ ประจำเดือนเมษายน 2559 ให้แก่ อปท. 1 มิถุนายน 2559 [เอกสาร1]
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 4 ป 1 มิถุนายน 2559 [เอกสาร1]
 
ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPls) ในการป้องกันและแก้ไขปัษหาเอดส์ ฯ 1 มิถุนายน 2559 [เอกสาร1]
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ 1 มิถุนายน 2559 [เอกสาร1]
 
โครงการพัฒนาศักยภาพ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 พฤษภาคม 2559 [เอกสาร1]
 
ข่าว สถจ.
 
สนง.สถจ.นครปฐม ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558
 
สถจ.นครปฐม ประชุมผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2558 9 กุมภาพันธ์ 2558 [เอกสาร1]
 
**ด่วนที่สุด**โครงการสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน โครงการปี 2552-2554 3 กรกฎาคม 2552
 
เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ 28 กรกฎาคม 2551 [เอกสาร2]
 
ข่าว อปท.
 
การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2553 1 เมษายน 2553 [เอกสาร2]
 
กระดานข่าว
 
หาคนแทน 16 สิงหาคม 2557 0/53
 
นักวิชาการศึกษา 16 สิงหาคม 2557 1/38
 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/95
 
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 13 มิถุนายน 2555 0/86
 
ม.บูรพา ขอเชิญ อปท. เข้ารับการฝึกอบรม ด่วน !!! 18 มกราคม 2555 0/83
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 


© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8