สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

   
   
 
 
username
Password
 
 
กระดานข่าว
หนังสือราชการ
ข้อมูล อปท.ในสังกัด
ข่าวสารและกิจกรรม
 
  จำนวนผู้เข้าชม 43,624
  ตั้งแต่วันที่ 01/06/2550

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นครปฐม
 

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ถนนศูนย์ราชการ ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000
  หมายเลขโทรศํพท์

0-3434-0027 , 047

 
หนังสือราชการ
 
ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงฯ 9 กันยายน 2559 [เอกสาร1]
 
ขอเชิญร่วมประชุมและร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 9 กันยายน 2559 [เอกสาร1]
 
การตรวจสอบรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุฯ 9 กันยายน 2559 [เอกสาร1]
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 9 กันยายน 2559 [เอกสาร1]
 
การกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 3 สิงหาคม 2559 [เอกสาร1]
 
ข่าว สถจ.
 
สนง.สถจ.นครปฐม ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558
 
สถจ.นครปฐม ประชุมผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2558 9 กุมภาพันธ์ 2558 [เอกสาร1]
 
**ด่วนที่สุด**โครงการสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน โครงการปี 2552-2554 3 กรกฎาคม 2552
 
เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ 28 กรกฎาคม 2551 [เอกสาร2]
 
ข่าว อปท.
 
การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2553 1 เมษายน 2553 [เอกสาร2]
 
กระดานข่าว
 
หาคนแทน 16 สิงหาคม 2557 0/58
 
นักวิชาการศึกษา 16 สิงหาคม 2557 1/45
 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/98
 
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 13 มิถุนายน 2555 0/88
 
ม.บูรพา ขอเชิญ อปท. เข้ารับการฝึกอบรม ด่วน !!! 18 มกราคม 2555 0/84
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 


© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8