Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กำแพงเพชร

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 18,954
ตั้งแต่วันที่ 31/07/2553
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร  เว็บไซด์ สถ.จ.

ที่ตั้ง

 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

หมายเลขโทรศัพท์

  0-5570-5045
หนังสือราชการ
วารสารท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ฉบับที่ 1/57 3 ตุลาคม 2556 [เอกสาร1]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2556 27 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 19 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และ/หรือนายอำเภอ เป็นกรรมการผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการพนักงา 14 มีนาคม 2556 [เอกสาร1]
การตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 26 กุมภาพันธ์ 2556 [เอกสาร1]
กระดานข่าว
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/42
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 13 มิถุนายน 2555 0/26
รับโอน(ย้าย)จนท.ป้องกันฯด่วน 5 มีนาคม 2555 0/60
รับโอน จนท. จพง. นวก. จัดเก็บรายได้ 3 กุมภาพันธ์ 2555 0/67
ม.บูรพา ขอเชิญ อปท. เข้ารับการฝึกอบรม ด่วน !! 18 มกราคม 2555 0/28