สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

   
   
 
 
username
Password
 
 
กระดานข่าว
หนังสือราชการ
ข้อมูล อปท.ในสังกัด
ข่าวสารและกิจกรรม
 
  จำนวนผู้เข้าชม 19,005
  ตั้งแต่วันที่ 22/01/2550

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กระบี่
 

 

ที่ตั้ง

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 ถนนอุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
  หมายเลขโทรศํพท์

075611899

 
หนังสือราชการ
 
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น 22 กันยายน 2551 [เอกสาร1]
 
มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 8-2551 4 กันยายน 2551 [เอกสาร1]
 
75 ประกาศ ก.อบต.จ.กระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภา 2 กันยายน 2551 [เอกสาร1]
 
74 ประกาศ ก.อบต.จ.กระบี่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (แก้ไข 2 กันยายน 2551 [เอกสาร1]
 
92 ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใ 2 กันยายน 2551 [เอกสาร1]
 
ข่าว สถจ.
 
บัญชีฐานข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2551 28 พฤศจิกายน 2550 [เอกสาร2]
 
ข้อมูลของท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (ประปา 2551 เพิ่มเติม) 28 พฤศจิกายน 2550 [เอกสาร2]
 
ข้อมูลของท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (ประปา 2551 เพิ่มเติม) 28 พฤศจิกายน 2550 [เอกสาร2]
 
รายงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทย 28 พฤศจิกายน 2550 [เอกสาร2]
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2550 28 พฤศจิกายน 2550 [เอกสาร2]
 
กระดานข่าว
 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/53
 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้น 24 ตุลาคม 2556 0/37
 
อบต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 30 กันยายน 2556 0/15
 
รับโอนย้าย ช่างไฟฟ้า เทศบาล จ.ภูเก็ต 20 สิงหาคม 2555 0/37
 
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 13 มิถุนายน 2555 0/29
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 


© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8