Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ชัยภูมิ

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
 
Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 34,783
ตั้งแต่วันที่ 30/07/2553
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ที่ตั้ง
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์
  0-4482-2203,0-4481-3257-8
หนังสือราชการ
  มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2555 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 7 มกราคม 2556 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
  มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2555 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 (1) 7 มกราคม 2556 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
  โครงการอบรมเพื่อทำความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ 12 พฤศจิกายน 2553 [เอกสาร1]
  แจ้งการโอนเงินประจำเดือนกันยายน 2553 (โอน 27 ก.ย.53) 26 กันยายน 2553 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
  แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ (เงินเข้า 11 ส.ค.53) 16 สิงหาคม 2553 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
   
 
กระดานข่าว
  นวกงการเงินอยากโอน(ย้าย) 13 ตุลาคม 2557 0/80
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/95
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/60
  อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 8 มิถุนายน 2555 0/201
  นักวิชาการเกษตรประสงค์โอนย้ายกลับชัยภูมิ 4 เมษายน 2555 0/206
   
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงาน จ.ส.ท. กระทรวงมหาดไทย