Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ฉะเชิงเทรา

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
 
Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 13,065
ตั้งแต่วันที่ 22/01/2550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ที่ตั้ง
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคารใหม่)
ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
หมายเลขโทรศัพท์
  0-3851-2679
หนังสือราชการ
  มติ ครม. เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ 29 มิถุนายน 2550 [เอกสาร1]
  ขยายเวลารับสมัคร รปบ.รุ่นที่ 2 22 มิถุนายน 2550 [เอกสาร1]
  สถานการณ์ชุมนุม 18 มิถุนายน 2550 [เอกสาร1]
  รับสมัครหลักสูตร ป.ตรี สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่น 2 15 มิถุนายน 2550 [เอกสาร1]
  ซักซ้อมจัดทำงบประมาณ อปท. 2551 13 มิถุนายน 2550 [เอกสาร1]
   
 
กระดานข่าว
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง7) 24 ตุลาคม 2556 0/98
  อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 13 มิถุนายน 2555 0/45
  ม.บูรพา ขอเชิญ อปท. เข้ารับการอบรม ด่วน!!! 20 มกราคม 2555 0/42
  อบต.วังเย็น จ.กาญจนบุรี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 8 มกราคม 2555 0/66
  รับโอนย้ายพยาบาลมาลำพูน 29 พฤศจิกายน 2554 0/19
   
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงาน จ.ส.ท. กระทรวงมหาดไทย