สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
 

ที่ตั้ง

อาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
บริเวณศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี
ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 038-276198-9 , 038-273177
งานบริหารทั่วไป ต่อ 13
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารบุคคลท้องถิ่น ต่อ 22 , 23
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ต่อ 15 , 16
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ต่อ 24 , 25 , 26
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ ต่อ 18 , 19 , 20
 
 

หมายเลขโทรศัพท์

038-276198-9,038-273177

 

 
ชบ 0023.3/4260 ลว. 26 ก.พ. 56 เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอด 27 กุมภาพันธ์ 2556 [เอกสาร1]
ชบ.0023.1/3637 ลว. 15 ก.พ. 56 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภ 19 กุมภาพันธ์ 2556 [เอกสาร1]
ชบ.0023.1/267 ลว. 18 ก.พ. 56 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดส่งเสริมการปกครอ 18 กุมภาพันธ์ 2556 [เอกสาร1]
ชบ 0037.5/ว 770 ลว. 24 ส.ค. 53 เรื่อง แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิจากสนง.ที่ดินจ.ชลบุรี 25 สิงหาคม 2553 [เอกสาร1]
ชบ 0037.5/ว 768 ลว. 24 ส.ค. 53 เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 24 ส.ค. 53 24 สิงหาคม 2553 [เอกสาร1]

 
ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินตัวชี้วัดการกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษขององค์การ 13 กรกฎาคม 2558 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
ด่วนที่สุด! แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล รายงานภายใน 5 ส.ค. 53! 3 สิงหาคม 2553
รับสมัครพิธีกรกีฬาแห่งชาติ 19 กรกฎาคม 2553
รับสมัครพิธีกรกีฬาแห่งชาติ 19 กรกฎาคม 2553 [เอกสาร2]
รูปอินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งอินทรธนูของเครื่องแบบข้าราชการตามกฎสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 94(2553) 4 มิถุนายน 2553 [เอกสาร2]
 
การตรวจติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน ทม.ศรีราขา,ทม.แหลมฉบัง 24 มีนาคม 2558 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
มติ ก.ท.จ.ชบ. ครั้งที่ 8/2553 วันที่ 27 ส.ค. 2553 16 กันยายน 2553 [เอกสาร2]
มติ ก.อบต.ชบ ครั้งที่ 8/2553 วันที่ 27 ส.ค. 2553 6 กันยายน 2553 [เอกสาร2]
มติ ก.อบต.ชบ ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 22 ก.ค. 2553 4 สิงหาคม 2553
มติ ก.ท.จ.ชบ ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 22 ก.ค. 2553 3 สิงหาคม 2553
 
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็กอเนกประสงค์ บริเวณวัดบ้านงิ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 2 กุมภาพันธ์ 2559 0/2
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด 10 ล้อ แบบ 2 เพลา จำนวน 1 คัน 15 มกราคม 2559 0/2
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายข้างอบต.พานทองหนองกะขะ หมู่ที่ 8 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 5 พฤศจิกายน 2558 0/1
สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งป้ายแสดงเส้นทางชนิดโอเวอร์แฮงค์ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ จำนวน 4 ป้าย 5 พฤศจิกายน 2558 0/2
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟประดับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช บริเวณถนนสายตลาดใหม่-โรงนา หมู่ที่ 10 ตำบลพานทอง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 13 ตุลาคม 2558 0/2
username
password
 
กระดานข่าว
หนังสือราชการ
ข้อมูล อปท. ในสังกัด
ข่าวสารและกิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม 60,434
ตั้งแต่วันที่ 30/07/2553

 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8