สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
 

ที่ตั้ง

อาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
บริเวณศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี
ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 038-276198-9 , 038-273177
งานบริหารทั่วไป ต่อ 13
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารบุคคลท้องถิ่น ต่อ 22 , 23
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ต่อ 15 , 16
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ต่อ 24 , 25 , 26
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ ต่อ 18 , 19 , 20
 
 

หมายเลขโทรศัพท์

038-276198-9,038-273177

 

 
ชบ 0023.3/4260 ลว. 26 ก.พ. 56 เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอด 27 กุมภาพันธ์ 2556 [เอกสาร1]
ชบ.0023.1/3637 ลว. 15 ก.พ. 56 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภ 19 กุมภาพันธ์ 2556 [เอกสาร1]
ชบ.0023.1/267 ลว. 18 ก.พ. 56 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดส่งเสริมการปกครอ 18 กุมภาพันธ์ 2556 [เอกสาร1]
ชบ 0037.5/ว 770 ลว. 24 ส.ค. 53 เรื่อง แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิจากสนง.ที่ดินจ.ชลบุรี 25 สิงหาคม 2553 [เอกสาร1]
ชบ 0037.5/ว 768 ลว. 24 ส.ค. 53 เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 24 ส.ค. 53 24 สิงหาคม 2553 [เอกสาร1]

 
ด่วนที่สุด! แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล รายงานภายใน 5 ส.ค. 53! 3 สิงหาคม 2553
รับสมัครพิธีกรกีฬาแห่งชาติ 19 กรกฎาคม 2553
รับสมัครพิธีกรกีฬาแห่งชาติ 19 กรกฎาคม 2553 [เอกสาร2]
รูปอินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งอินทรธนูของเครื่องแบบข้าราชการตามกฎสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 94(2553) 4 มิถุนายน 2553 [เอกสาร2]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะ ทต.แหลมฉบัง เป็นเทศบาลนครแหลมฉบัง 4 มิถุนายน 2553 [เอกสาร2]
 
มติ ก.ท.จ.ชบ. ครั้งที่ 8/2553 วันที่ 27 ส.ค. 2553 16 กันยายน 2553 [เอกสาร2]
มติ ก.อบต.ชบ ครั้งที่ 8/2553 วันที่ 27 ส.ค. 2553 6 กันยายน 2553 [เอกสาร2]
มติ ก.อบต.ชบ ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 22 ก.ค. 2553 4 สิงหาคม 2553
มติ ก.ท.จ.ชบ ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 22 ก.ค. 2553 3 สิงหาคม 2553
มติ ก.ท.จ.ชบ ครั้งที่ 6/2553 วันที่ 30 มิ.ย. 2553 7 กรกฎาคม 2553 [เอกสาร2]
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำบริเวณคลองน้ำเค็ม ? โรงนา หมู่ที่ 9 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 18 มีนาคม 2557 0/0
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายบ้านนายแกละ หมู่ที่ 5 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 17 มีนาคม 2557 0/0
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายบ้านคุณชวนพิศ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 17 มีนาคม 2557 0/1
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายเนินสะแก ซอย 1/1 หมู่ที่ 5 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 17 มีนาคม 2557 0/0
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเนินตาลเด่น ซอย 2 (เนินตาลเด่น-โคกกระเพรา) ตอน 3 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 10 มีนาคม 2557 0/1
username
password
 
กระดานข่าว
หนังสือราชการ
ข้อมูล อปท. ในสังกัด
ข่าวสารและกิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม 52,279
ตั้งแต่วันที่ 30/07/2553

 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8