กองคลัง

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  Infographic
  แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  15354
     ตั้งแต่วันที่ 17/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กค.
หนังสือ/บทความ
คู่มือการเบิกเงิน

คู่มือการเบิกเงิน
  

(29 ธันวาคม 2560)

ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กค.
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 13 - 18    11 มิถุนายน 2562
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกส์ (e-GP) ประจำปี 2562    21 พฤษภาคม 2562
แจ้งรายชืื้อผู้ทิ้งงาน    18 มิถุนายน 2562
แนวทางปฏิบัติในการรับของแถมของหน่วยงานของรัฐ    11 มิถุนายน 2562
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน    10 มิถุนายน 2562
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8