กองคลัง

   
   จำนวนผู้เข้าชม  9566
  ตั้งแต่วันที่ 17/08/2552
 
User Name
 
  Password
 
    
 
     พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560  

(5 มิถุนายน 2560)

     พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 29 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2560  

(5 มิถุนายน 2560)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
กค.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
กค.
การตวจสอบความต้องการที่อยู่อาศัย และพื้นที่เพื่อจัดทำบ้านพักข้าราชการ ฯ    18 พฤษภาคม 2560
การเบิกจ่ายค่าใช้่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ    26 มกราคม 2560
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้    26 มกราคม 2560
หลักเกณฑ์และหลกฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    26 มกราคม 2560
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน    26 มกราคม 2560
หนังสือราชการทั้งหมด >>
 
 © Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8