สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  ผลงานดีเด่นของ อปท.
  นวัตกรรมเพื่อการบริหาร
   จัดการที่มีคุณภาพ
  E-Book
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  32947
     ตั้งแต่วันที่ 24/09/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
ผลงานดีเด่นของ อปท.
สน.มถ.
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558    11 พฤษภาคม 2559
สื่อวีดีทัศน์ อปท. ต้นแบบคุณธรรม ตามโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม ตอนที่ 7    7 สิงหาคม 2557
สื่อวีดีทัศน์ อปท. ต้นแบบคุณธรรม ตามโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม ตอนที่ 6    7 สิงหาคม 2557
สื่อวีดีทัศน์ อปท. ต้นแบบคุณธรรม ตามโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม ตอนที่ 5    7 สิงหาคม 2557
สื่อวีดีทัศน์ อปท. ต้นแบบคุณธรรม ตามโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม ตอนที่ 4    6 สิงหาคม 2557
ผลงานดีเด่นของ อปท.ทั้งหมด>>   
นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
สน.มถ.
ประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารและเอกสารมาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท.    2 มิถุนายน 2554
นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ทั้งหมด>>   
E-Book
สน.มถ.
หนังสือ/บทความ