กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  DLIT&ACTIVE LEARNING
  ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้
  โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
  สื่อภูมิสารสนเทศ
  โครงการประกวดสื่อ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  64354
     ตั้งแต่วันที่ 18/06/2554
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กศ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กศ.
การติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT    16 พฤษภาคม 2560
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    20 ตุลาคม 2559
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพดำเนินโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย    13 มิถุนายน 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านครอบครัวศึกษาประจำปี 2560    13 มิถุนายน 2560
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์ ประจำปี 2560    13 มิถุนายน 2560
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8