กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  การจัดการความรู้ของ กศ.
  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
  ระบบงานทะเบียนวัดผล
  DLTV
  นักสันทนาการ
  DLIT & Active Learning
  ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้
  โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
  สื่อภูมิสารสนเทศ
  โครงการประกวดสื่อ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  144679
     ตั้งแต่วันที่ 18/06/2554
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กศ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กศ.
การเตรียมความพร้อมสำหรับจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการลักษณะพอเศษ (โรงเรียนกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    30 พฤศจิกายน 2565
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2    30 พฤศจิกายน 2565
รายงานความก้าวหน้าในการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)    29 พฤศจิกายน 2565
รายงานความก้าวหน้าในการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)    25 พฤศจิกายน 2565
ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    25 พฤศจิกายน 2565
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8