กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

   
   
   
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  65167
     ตั้งแต่วันที่ 18/08/2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
:สไลด์การบรรยายการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) (Conference 13.09.61)    13/09/2561
    [ขั้นตอนการล็อคอินด้วยรหัส อปท. เพื่อตรวจสอบการกรอกข้อมูลการใช้ไฟฟ้า]
    [วิธีการตรวจสอบสถานะการใช้ไฟฟ้าของท้องถิ่น]
:แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ุผู้บริหารท้องถิ่น)    09/09/2561
    [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สรุปสถานะการรายงานผลการใช้ไฟฟ้าของแต่ละจังหวัดฯ]
    [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 วิธีการตรวจสอบสถานะของการรายงานการใช้ไฟฟ้า]
    [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 วิธีการรายงานการใช้ไฟฟ้าในส่วนของข้อมูลพื้นฐานฯ]
    [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 วิธีการรายงานการใช้ไฟฟ้ากรณีที่ได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าไฟฟ้า]
    [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบประเมินผู้บริหารท้องถิ่นที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ]
:การจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ    16/08/2561
    [แบบสำรวจความคืบหน้าการดำเนินการของ สถจ. ในการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)]
:การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) - 11/07/2561
    [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 วิธีตรวจสอบสถานะความคืบหน้าการรายงานผลการใช้ไฟฟ้า]
    [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประเด็นคำถามที่พบบ่อย (Q&A)]
:ปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) - 04/06/2561
    [มท 0812/ว1619 (ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)]
    [มท 0812/7060 (ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี)]
:ดาวน์โหลดเอกสารการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) (แก้ไข) - 23/05/2561
    [คู่มือการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561]
    [แบบฟอร์ม ผู้ว่าลงนาม]
    [แบบฟอร์มคณะทำงานฯ ระดับจังหวัด]
    [แบบฟอร์มคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ]
    [แบบประเมินผู้บริหารท้องถิ่นที่แก้ไขเพิ่มเติม (ประเด็นประหยัดงบประมาณ หน้า 5-6)]
:เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) - 18/05/2561
    [แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)]
    [ชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561]
:แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) - 07/05/2561
    [หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)]
:แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) (เพิ่มเติม) - 30/04/2561
    [แบบสรุปผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น (ผวจ.)]
    [แบบสรุปผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น (คณะทำงานฯ ระดับจังหวัด)]
    [แบบสรุปผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น (คณะทำงานฯ ระดับอำเภอ)]
:แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) - 20/04/2561
    [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
    [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
    [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
    [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]
    [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5]
    [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]


    ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ภารกิจการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น อยู่ในความรับผิดชอบของ กพส. (สบด.) ซึ่งรับผิดชอบการประเมินประสิทธิภาพ LPA เนื่องจากการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากเป็นไปตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีแล้ว ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน LPA

ข้อมูลที่ 1 - 10 จาก 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8