กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  PMQA
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สถ.
  พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ
  คู่มือสำหรับประชาชน สถ.
  แผนการจัดการความรู้ (KM)
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  21770
     ตั้งแต่วันที่ 18/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ก.พ.ร.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
ก.พ.ร.
การดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 7 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ    20 มิถุนายน 2559
การดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 7 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ    12 มิถุนายน 2559
การดำเนินการตามมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการ : การถ่ายโอนภารกิจภาครัฐ    10 พฤษภาคม 2559
การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559    1 พฤษภาคม 2559
การสมัครเข้ารับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    25 เมษายน 2559
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8