กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  PMQA
  ศูนย์ GECC
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สถ.
  พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ
  คู่มือสำหรับประชาชน สถ.
  การสำรวจข้อมูลและวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร
  Infographics
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  24616
     ตั้งแต่วันที่ 18/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ก.พ.ร.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
ก.พ.ร.
การเสนอผลงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการเพื่อรับรางวัล "ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" ประจำปี พ.ศ. 2560    1 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญเสนอผลงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการเพื่อรับรางวัล "ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" ประจำปี พ.ศ. 2560    23 มกราคม 2560
การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    12 มกราคม 2560
การจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management : RM) เพื่อประกอบการสมัครรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด และการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    10 มกราคม 2560
แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    7 ตุลาคม 2559
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8