ปิด
postit
 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  PMQA
  ศูนย์ GECC
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สถ.
  การประเมินผลการปฏิบัจิราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
  พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ
  คู่มือสำหรับประชาชน สถ.
  การสำรวจข้อมูลและวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร
  Infographics
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  27244
     ตั้งแต่วันที่ 18/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ก.พ.ร.
หนังสือ/บทความ
ระบบราชการ 4.0

ระบบราชการ 4.0
  

(5 พฤษภาคม 2560)

ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
ก.พ.ร.
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด    27 กรกฎาคม 2560
การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ    5 กรกฎาคม 2560
เร่งรัดและขยายระยะเวลาการสำรวจความผูกพันของบุคลากร (ส่วนกลาง)       19 พฤษภาคม 2560
เร่งรัดและขยายระยะเวลาการสำรวจความผูกพันของบุคลากร (ส่วนภูมิภาค)    19 พฤษภาคม 2560
เร่งรัดการสำรวจความผูกพันของบุคลากร (ส่วนกลาง)    11 พฤษภาคม 2560
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8