กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  Infographic
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  3403
     ตั้งแต่วันที่ 01/09/2559
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กยผ.
หนังสือ/บทความ
หนังสือราชการ
กยผ.
สรุปผลการประชุมชี้แจงงบประมาณต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระที่ 1,2 และ3    2 เมษายน 2561
การรายงานการควบคุมภายในของ สถ. (งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)    26 มีนาคม 2561
ขอส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถ.    23 มีนาคม 2561
การประชุมชี้แจงงบประมาณต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระที่ 1, 2 และ 3    19 มีนาคม 2561
การกำหนดตัวชี้วัดตามกรอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61)    13 มีนาคม 2561
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8