กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  Infographic
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  2719
     ตั้งแต่วันที่ 01/09/2559
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กยผ.
หนังสือ/บทความ
ผังยุทธศาสตร์ สถ.

ผังยุทธศาสตร์ สถ.
  

(31 กรกฎาคม 2560)

หนังสือราชการ
กยผ.
การรายงานผลการควบคุมภายในของ สถ. งวดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60    16 มกราคม 2561
การรายงานผลการควบคุมภายในของ สถ. งวดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60    16 มกราคม 2561
การจัดทำข้อมูลรายละเอียดของผลผลิต/โครงการตามข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre - Ceiling)    18 ธันวาคม 2560
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    27 พฤศจิกายน 2560
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถ.    17 พฤศจิกายน 2560
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8