กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  Infographic
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  1180
     ตั้งแต่วันที่ 01/09/2559
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กยผ.
หนังสือ/บทความ
หนังสือราชการ
กยผ.
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลลูกจ้างของหน่วยงาน    12 มิถุนายน 2560
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด สถ.    12 มิถุนายน 2560
การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ. 2561 - 2563    2 มิถุนายน 2560
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำหรับ สถจ.)    8 พฤษภาคม 2560
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำหรับ สำนัก/กอง)    4 พฤษภาคม 2560
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8