ปิด
postit
 
 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  Infographic
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  1753
     ตั้งแต่วันที่ 01/09/2559
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กยผ.
หนังสือ/บทความ
ผังยุทธศาสตร์ สถ.

ผังยุทธศาสตร์ สถ.
  

(31 กรกฎาคม 2560)

ทิศทาง สถ. (พ.ศ. 2560-2569)

ทิศทาง สถ. (พ.ศ. 2560-2569)
  

(31 กรกฎาคม 2560)

แผนยุทธศาสตร์ของ มท.

แผนยุทธศาสตร์ของ มท.
  

(31 กรกฎาคม 2560)

หนังสือราชการ
กยผ.
การจัดทำข้อคิดเห็นและความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และการบริหารราชการแผ่นดินเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)    5 กันยายน 2560
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้    21 สิงหาคม 2560
ข้อสั่งการของนายกรับมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560    7 สิงหาคม 2560
ข้อสั่งการของนายกรับมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560    7 สิงหาคม 2560
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 30 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559 - 31 มีนาคม 2560)    7 สิงหาคม 2560
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8