กองสาธารณสุขท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  Inforgrapfic
  ตลาดท้องถิ่น
  แผนการจัดการความรู้ (KM)
  โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  15055
     ตั้งแต่วันที่ 08/03/2562
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
-
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
-
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ    15 มีนาคม 2565
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงเพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษา    15 มีนาคม 2565
ขอความร่วมมือโครงการการจัดประชากรสุนัขจรจัดประเทศไทย    15 มีนาคม 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (MOOC ANAMAI) รุ่นที่ 1 ปี 2565    15 มีนาคม 2565
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ?การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม?    15 มีนาคม 2565
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8