กองสาธารณสุขท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  2628
     ตั้งแต่วันที่ 08/03/2562
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
-
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
-
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563    25 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา    25 กุมภาพันธ์ 2563
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    25 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ    25 กุมภาพันธ์ 2563
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562    25 กุมภาพันธ์ 2563
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8