กลุ่มประสานการตรวจราชการกรม

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน
  แผนการตรวจราชการ
  คลังความรู้ กปต.สถ.
  แบบรายงาน Google Form
  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  รายงานผลการตรวจราชการ
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจราชการฯ
  Inforgraphic
  ประกาศสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๐
  ท้องถิ่นอำเภอดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๐
  การคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ติดต่อ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  28186
     ตั้งแต่วันที่ 05/08/2553
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กปต.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กปต.
รายงานผลการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    27 พฤษภาคม 2563
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ได้รับมอบหมายเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    19 มีนาคม 2563
ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2563    2 มีนาคม 2563
รายงานสรุปผลการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือนหลัง)    27 กันยายน 2562
ขอแจ้งแนวทางปรับปรุงโครงสร้างและแบ่งงานภายใน สถจ.    19 กุมภาพันธ์ 2564
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8