กลุ่มประสานการตรวจราชการกรม

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  รายงานการประชุม
  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  รายงานสรุปผลการตรวจราชการ
  คำสั่ง
  Inforgraphic
  ประกาศสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
  ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน
  แบบรายงานผลการตรวจราชการ
  แบบรายงานปัญหาอุปสรรค
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๐
  ท้องถิ่นอำเภอดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๐
  การคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ติดต่อ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  22446
     ตั้งแต่วันที่ 05/08/2553
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กปต.
หนังสือ/บทความ
การแบ่งเขตตรวจราชการ

การแบ่งเขตตรวจราชการ
  

(9 พฤศจิกายน 2561)

การแบ่งเขตตรวจราชการ

การแบ่งเขตตรวจราชการ
  

(9 พฤศจิกายน 2561)

การแบ่งเขตตรวจราชการ

การแบ่งเขตตรวจราชการ
  

(9 พฤศจิกายน 2561)

การแบ่งเขตตรวจราชการ

การแบ่งเขตตรวจราชการ
  

(9 พฤศจิกายน 2561)

ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กปต.
ขออนุมัติเดินทางไปราชราชการประจำเดือนตุลาคม 2562    8 ตุลาคม 2562
รายงานสรุปผลการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือนหลัง)    27 กันยายน 2562
การแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ    9 พฤศจิกายน 2561
ขออนุมัติเดินทางไปราชราชการประจำเดือนกันยายน 2562    23 สิงหาคม 2562
ขออนุมัติเดินทางไปราชราชการประจำเดือนสิงหาคม 2562    24 กรกฎาคม 2562
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8