กลุ่มประสานการตรวจราชการกรม

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  คำสั่ง
  Inforgraphic
  ประกาศสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
  ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน
  แบบรายงานผลการตรวจราชการ
  แบบรายงานปัญหาอุปสรรค
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ท้องถิ่นอำเภอดีเด่น พ.ศ.2560
  ติดต่อ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  13768
     ตั้งแต่วันที่ 05/08/2553
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กปต.
หนังสือ/บทความ
ติดต่อสื่อสาร

ติดต่อสื่อสาร
  

(29 พฤศจิกายน 2559)

ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กปต.
ขออนุมัติเดินทางไปราชการประจำเดือน มีนาคม 2560    1 มีนาคม 2560
การแต่งตั้งหัวหน้าผู้รวจราชการกรม รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้รักษาการในตำแหน่ง หน.ผต.สถ. และแต่งตั้ง ผต.สถ.รับผิดชอบแขตตรวจราชการ    28 พฤศจิกายน 2559
ขออนุมัติเดินทางไปราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560    3 กุมภาพันธ์ 2560
ขออนุมัติเดินทางไปราชการประจำเดือน มกราคม 2560    30 ธันวาคม 2559
ขออนุมัติเดินทางไปราชการประจำเดือน ธันวาคม 2559    30 พฤศจิกายน 2559
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8