ปิด
postit
 
 

กลุ่มประสานการตรวจราชการกรม

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  คำสั่ง
  Inforgraphic
  ประกาศสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
  ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน
  แบบรายงานผลการตรวจราชการ
  แบบรายงานปัญหาอุปสรรค
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๐
  ท้องถิ่นอำเภอดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๐
  การคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ติดต่อ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  15304
     ตั้งแต่วันที่ 05/08/2553
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กปต.
หนังสือ/บทความ
ติดต่อสื่อสาร

ติดต่อสื่อสาร
  

(29 พฤศจิกายน 2559)

ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กปต.
ขออนุมัติเดินทางไปราชการประจำเดือน กันยายน 2560    25 สิงหาคม 2560
การประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางพัฒนาการปฏิบัติราชการภายใต้แนวคิด "ท้องถิ่นในฝัน"    2 พฤษภาคม 2560
การแต่งตั้งหัวหน้าผู้รวจราชการกรม รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้รักษาการในตำแหน่ง หน.ผต.สถ. และแต่งตั้ง ผต.สถ.รับผิดชอบแขตตรวจราชการ    28 พฤศจิกายน 2559
ขออนุมัติเดินทางไปราชการประจำเดือน สิงหาคม 2560    2 สิงหาคม 2560
ขออนุมัติเดินทางไปราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2560    29 มิถุนายน 2560
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8