กลุ่มประสานการตรวจราชการกรม

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  สถิติหน่วยรับตรวจราชการ
  ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน
  แผนการตรวจราชการ
  คลังความรู้ กปต.สถ.
  แบบรายงาน Google Form
  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  รายงานผลการตรวจราชการ
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจราชการฯ
  Inforgraphic
  ประกาศสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๐
  ท้องถิ่นอำเภอดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๐
  การคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ติดต่อ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  29700
     ตั้งแต่วันที่ 05/08/2553
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กปต.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กปต.
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้รักษาการในตำแหน่ง และแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ    30 พฤศจิกายน 2563
การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 33)    18 กันยายน 2564
มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    18 กันยายน 2564
แนวทางการขอยืมเงิน เบิกเงินและส่งคืนเงินในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    11 สิงหาคม 2564
การตรวจติดตามผลสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและแผนปฏิบัติการ(Action Plan)การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    5 สิงหาคม 2564
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8