กลุ่มประสานการตรวจราชการกรม

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  คำสั่ง
  Inforgraphic
  ประกาศสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
  ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน
  แบบรายงานผลการตรวจราชการ
  แบบรายงานปัญหาอุปสรรค
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๐
  ท้องถิ่นอำเภอดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๐
  การคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ติดต่อ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  16415
     ตั้งแต่วันที่ 05/08/2553
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กปต.
หนังสือ/บทความ
ติดต่อสื่อสาร

ติดต่อสื่อสาร
  

(11 มกราคม 2561)

ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กปต.
แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ    26 ธันวาคม 2560
ขออนุมัติเดินทางไปราชการประจำเดือน มกราคม 2561    25 ธันวาคม 2560
ขออนุมัติเดินทางไปราชการประจำเดือน ธันวาคม 2560    13 ธันวาคม 2560
ขออนุมัติเดินทางไปราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2560    27 ตุลาคม 2560
ขออนุมัติเดินทางไปราชการประจำเดือน ตุลาคม 2560    10 ตุลาคม 2560
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8