สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  195226
     ตั้งแต่วันที่ 19/09/2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   :: ค้นหาข้อมูล ::
 
ประเภทหนังสือ :
ชื่อหนังสือ :
วันที่ลง :
การรับฟังความคิดเห็น กรณีการจัดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

การรับฟังความคิดเห็น กรณีการจัดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566   

(10 เมษายน 2566)

คู่มือปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ สถ. ผู้รับผิดชอบงานรับส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม)

คู่มือปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ สถ. ผู้รับผิดชอบงานรับส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม)   

(10 เมษายน 2566)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น   

(13 กุมภาพันธ์ 2566)

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564   

(29 กันยายน 2565)

ในระหว่างการพิจรณาของ ก.จังหวัด

ในระหว่างการพิจรณาของ ก.จังหวัด   

(29 กันยายน 2565)

การลาของข้าราชการท้องถิ่น

การลาของข้าราชการท้องถิ่น   

(29 กันยายน 2565)

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่มีการเเก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2564

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่มีการเเก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2564   

(5 กรกฎาคม 2565)

Answer Box ปี 63 รวมข้อหารือการบริหารบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

Answer Box ปี 63 รวมข้อหารือการบริหารบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น   

(2 กุมภาพันธ์ 2564)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   

(26 มีนาคม 2563)

สรุปสาระสำคัญตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560

สรุปสาระสำคัญตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560   

(21 มีนาคม 2560)

Infographic โครงสร้างภายในสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

Infographic โครงสร้างภายในสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   

(20 มีนาคม 2560)

คู่มือระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘

คู่มือระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘   

(19 สิงหาคม 2559)ข้อมูลที่ 1 - 12 จาก 52
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8