สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  การจัดการความรู้ (KM)
  Anewer Box รวมข้อหารือการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบจ.
  แบบสอบถาม ร่างพ.ร.บ.บุคคล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเทศบาล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.
  แบบ ศพด. 1/66
  แบบ ศพด. 2/66
  แบบ ศพด. 3/66
  แบบ ศพด. 4/66
  ข้อมูลบุคลากรของ อปท.
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  180031
     ตั้งแต่วันที่ 19/09/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
สน.บถ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
สน.บถ.
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ    24 พฤศจิกายน 2565
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ    24 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ พนัหกงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง    24 พฤศจิกายน 2565
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ    22 พฤศจิกายน 2565
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ    22 พฤศจิกายน 2565
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8