สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

   
   
   
<
  User Name
 
  Password
 
    


      จำนวนผู้เข้าชม  24202
    ตั้งแต่วันที่ 19/09/2552
ข่าวสารและกิจกรรม

 

สน.บถ. ร่วมกับ กพ. จัดโครงการอบรมหลักสูตร คกก.สอบสวน รุ่นที่ 35  
สน.บถ.ร่วมกับ กพ.จัดโครงการอบรมหลักสูตร คณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 19-25 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเดอะกาแล็คซี่่ จ.นนทบุรี โดยมีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ

(23 เมษายน 2558)

มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  
มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

(24 มีนาคม 2558)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
สน.บถ.
     
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(13 มีนาคม 2558)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
สน.บถ.
 
ระเบียบกฎหมาย การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557    2 กรกฎาคม 2558
มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว    16 มีนาคม 2558
การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก    9 มีนาคม 2558
ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ    9 มีนาคม 2558
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๘ (หลักสูตร ๗ วัน) รุ่นที่ ๓๕ และ ๓๖    13 มกราคม 2558
หนังสือราชการทั้งหมด >>      
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8