สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

   
   
   
<
  User Name
 
  Password
 
    


      จำนวนผู้เข้าชม  21407
    ตั้งแต่วันที่ 19/09/2552
ข่าวสารและกิจกรรม

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๘  
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๘ หลักสูตร ๗ วัน รุ่นที่ ๓๕ และ ๓๖

(13 มกราคม 2558)

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ระดับ 10  
ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ระดับ 10

(30 กรกฎาคม 2557)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
สน.บถ.
     
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(16 มกราคม 2558)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
สน.บถ.
 
แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    30 กรกฎาคม 2557
แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี3    30 กรกฎาคม 2557
การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2557    18 กุมภาพันธ์ 2557
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ประจำปี 2557    3 มกราคม 2557
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคูณวุฒิที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง    2 มกราคม 2557
หนังสือราชการทั้งหมด >>      
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8