สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  แบบสอบถาม ร่างพ.ร.บ.บุคคล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบจ.
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเทศบาล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  89116
     ตั้งแต่วันที่ 19/09/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
สน.บถ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
สน.บถ.
แนวทางการปฏิบัติกรณีปลัด อปท.ผู้ปฎิบัติหน้าที่ของนายก อปท.ถูกกล่าวหาว่ากระทพผิดทางวินัย    11 สิงหาคม 2559
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย    8 สิงหาคม 2559
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถื่นกณีคณะกรรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด    8 สิงหาคม 2559
ผลการคัดเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๒๕๕๙ ชุดที่ ๖    4 สิงหาคม 2559
แจ้งมติ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ในการแก้ไขคำผิด คำแนะนพและแนวทางปรับแก้มาตรฐานทั่วไปในระบบแท่ง    4 สิงหาคม 2559
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8