สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

   
   
   
<
  User Name
 
  Password
 
    


      จำนวนผู้เข้าชม  26842
    ตั้งแต่วันที่ 19/09/2552
ข่าวสารและกิจกรรม

 

ร.อสถ. (นายสมดี คชายั่งยืน) ให้เกียรติเป็นประธานงานเกษียณอายุราชการ และร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ของ สน.บถ.  
ร.อสถ. (นายสมดี คชายั่งยืน) ให้เกียรติเป็นประธานงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการสังกัด สน.บถ. และร่วมแสดงความยินดีกับ นายศรีพงศ์ บุตรงามดี ผอ.สน.บถ. ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส กรุงเทพฯ

(29 กันยายน 2558)

การประชุมคณะทำงานและอำนวยการการคุ้มครองความมั่นคงสิทธิด้านการรับบริการสาธารณสุขตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545  
ผอ.สน.บถ. และคณะ (ผอ.สสบ. และ หน.ฝ.สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น) ร่วมประชุมคณะทำงานและอำนวยการการคุ้มครองความมั่นคงสิทธิด้านการรับบริการสาธารณสุขตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ณ สปสช.

(29 กันยายน 2558)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
สน.บถ.
     
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(29 สิงหาคม 2558)

(13 มีนาคม 2558)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
สน.บถ.
 
ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    31 สิงหาคม 2558
หารือคำนวณรายได้    31 สิงหาคม 2558
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2558    31 สิงหาคม 2558
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558    31 สิงหาคม 2558
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5    31 สิงหาคม 2558
หนังสือราชการทั้งหมด >>      
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8