สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  ส่งรายงานข้าราชการ พนง.ให้ ก.จ.(ก่อน 12.00 น.) เริ่มศุกร์ที่ 3 เม.ย.63
  การบันทึกลงเวลา CHECK IN : เวลา 08.30 น. (WORK FROM HOME : COVID - 19)
  KNOWLEDGE MANAGEMENT
  การบันทึกลงเวลา CHECK OUT : เวลา16.30 น. (WORK FROM HOME : COVID - 19)
  Anewer Box รวมข้อหารือการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบจ.
  แบบ สบศ.1/1 ประจำปี 2564
  แบบสอบถาม ร่างพ.ร.บ.บุคคล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเทศบาล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.
  แบบ ศพด.1/64
  แบบ ศพด.2/64
  แบบ ศพด.3/64
  แบบ ศพด.4/64
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  117504
     ตั้งแต่วันที่ 19/09/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
สน.บถ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
สน.บถ.
พระราชบััติข้อมูลข่าวสาวของราชการ พ.ศ.2540    30 กรกฎาคม 2563
แนวทางการปฏิบัติกรณีปลัด อปท.ผู้ปฎิบัติหน้าที่ของนายก อปท.ถูกกล่าวหาว่ากระทพผิดทางวินัย    11 สิงหาคม 2559
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย    8 สิงหาคม 2559
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถื่นกณีคณะกรรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด    8 สิงหาคม 2559
ผลการคัดเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๒๕๕๙ ชุดที่ ๖    4 สิงหาคม 2559
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8